Gereksinim Duy ve Çek Temmuz-14 Telekonferans Serisi (Need & Tug Jul-14 Teleseries - Turkish)


Gereksinim Duy ve Çek Temmuz-14 Telekonferans Serisi (Need & Tug Jul-14 Teleseries - Turkish)

By Gary M. Douglas

  • Facebook
  • Twitter
  • Email

Önko?ul: Temel ve Seviye 1 Bu otomatik bir indirmedir. Önko?ullar?n?z yerine getirildi?inde size email ile bir ba?lant?y? dijital indirme ile gönderiyoruz.

  • 6 Konferans
  • 6 Temizleme Kay?d?
  • 6 Yaz?l? Temizlemeler

About the Author

Format

Price

Quantity

MP3 + PDF Digital Download
Regular: $550.00 Country - Save: 0% ($0.00)
Country - Save:
{{model.variants[0].priceToShow}}
Regular: $550.00.
Wholesale: {{model.variants[0].priceToShow}} / item

Bu s?n?f The Place/Yer kitab?ndan ve karakter Jake'in yeryüzüne alt?n? nas?l bulaca??n? sordu?unu ve ortaya ç?kard???n? temel al?r. Gereksinim temelinden sorar ve gereksinimden bir sorunu nas?l yapaca??n?zdan ziyade gereksinimden nas?l çekece?iniz gösterilir.

Ço?u insan "Ah, buna ihtiyac?m var! der, fakat bu bir davet enerjisi de?ildir. Bu bir reddetme enerjisidir. Bu yüzden i?te bu "gereksinim"i evrenin sizi desteklemesi için ya?am?n?zda nas?l kullanaca??n?z?n yeridir.

Gereksinim & Çekme ve Çekim Yasas?, Gereksinim & Çekme Konferans #1'den Al?nt?

G: Acaba aran?zda ?u deneyime sahip olmayan biri oldu mu, e?er olduysa lütfen söylesin bana, "Bu ki?iyle seks yapmam gerek" ya da "Bu ki?iye ya?am?mda gereksinimim var" dedi?iniz ve sonra bu ki?inin size çekilmeye ba?lad???? Çünkü onlar? ya?am?n?za çeken bir enerjiye sahip oldunuz.

Bizler bunu seksle, ili?kilerle, arkada?larla yapmaya e?ilimliyizdir, fakat parayla, alt?nla, ya?am?m?zdaki muazzam ?eyler için yapmay?z. Bu asl?nda pek de farkl? bir enerji de?ildir, bu ayn? enerji ve sahip olmay? istedi?inizi çekmek için kullanmay? ö?renmeniz gereken enerjidir. Bu gerçek çekim yasas?d?r millet, çekim yasas?nda size bundan bahsetmediler. Bu yüzden, bu sizin söyledi?iniz ?eyle ilgili de?ildir, oradan yarat?yor oldu?unuz enerjiyle ilgilidir. Ya?am?n?za bak?n "Aman Tanr?m, buna sahip olmay? isterdim!" dedi?iniz ve onun birdenbire ortaya ç?kt???...

Gary Douglas pioneered a set of transformational life changing tools and processes known as Access Consciousness® over 30 years ago. These tools that are on the creative edge of consciousness have transformed the lives of tens of thousands of people all over the world. His work has spread to more than 170 countries, with over 5,000 trained facilitators worldwide. Simple and so effective, the tools facilitate people of all ages and backgrounds to help remove limitations holding them back from the freedom to live and create a life they truly desire.

Learn more